Voorwaarden

Sprookjes.nu is een thema website van www.feestkleding365.nl

 

De prijzen aangegeven bij de artikelen zijn exclusief verzendkosten en inclusief BTW.

De verzendkosten zijn 7 euro


 

U kunt de artikelen na levering alleen retour zenden na overleg met het speelgoedhemeltje met een voor het speelgoedhemeltje geldige reden. De verpakking en het artikel dienen onbeschadigd te zijn. De verzendkosten en de retourneerkosten zijn dan altijd voor uw rekening.

Indien u een artikel bij het speelgoedhemeltje bestelt, dient u op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden (zie kopje algemene voorwaarden).
Wij versturen alleen binnen nederland en belgië

 

Algemene Voorwaarden Het speelgoedhemeltje

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing indien u een koopovereenkomst met het speelgoedhemeltje aan gaat. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen u als klant en het speelgoedhemeltje te regelen. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.

Het speelgoedhemeltje garandeert dat de producten in goede staat aan de opdrachtgever worden verzonden.

Geldigheid van deze voorwaarden
• Indien U bij het speelgoedhemeltje een artikel bestelt, gaat U akkoord met de door ons gehanteerde verkoopvoorwaarden.
• Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
• Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.

Productprijzen
• Alle genoemde productprijzen zijn in euro’s en inclusief 19 % BTW, maar exclusief verzendkosten.
• Het speelgoedhemeltje neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op een kennelijke schrijf-, type- of zetfout. Prijswijzigingen voorbehouden.
• De verzendkosten zijn afhankelijk van de grote en het gewicht van uw bestelling. De tarieven die door het speelgoedhemeltje gehanteerd worden zijn gebaseerd op de tarieven van TPG post inclusief verpakkingskosten.


Levering en leveringsvoorwaarden
• Als het speelgoedhemeltje de door u bestelde artikelen op voorraad heeft, worden deze na betaling binnen een week geleverd. Deze leveringtermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
• Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan het speelgoedhemeltje kan worden toegerekend overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
• het speelgoedhemeltje houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.
• Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan TPG-post. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland. Het speelgoed zal worden bezorgd op het door u opgegeven adres. Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij kunnen dan geen garantie meer geven.
• Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking gehouden

Zichttermijn
• Indien u een product met een voor het speelgoedhemeltje geldige reden niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product na overleg met het speelgoedhemeltje binnen zeven (7) dagen na aflevering aan het speelgoedhemeltje retour te zenden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product geen verbruikssporen vertoont. De verzendkosten en de kosten van het retour zenden komen voor uw rekening. Retour zenden kan pas na telefonisch overleg. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Reclamering
• Accepteer nooit beschadigde pakketten, het speelgoedhemeltje geeft dan geen garantie meer.
Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u dit binnen 5 dagen na aflevering via de e-mail aan het speelgoedhemeltje te melden en aan te geven wat er fout is. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 5 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering.
• Reclameringen dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij het speelgoedhemeltje te worden gedeponeerd. Het speelgoedhemeltje dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren.
• Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.