lucifer door je vinger

1 Neem een lucifer en breek hem in drie stukjes. Het middelste stukje gooi je weg.

2 Druk het bovenste deel van de lucifer in het topje van je wijsvinger.

3 Druk op dezelfde manier het onderste stukje tegen de onderkant van je wijsvinger. Laat nu je vinger zien.