Menu

Carnavalsonderzoek 2018Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met: jose@feestkleding365.nl of 06 5395 2422.
Carnaval en alcohol: veel bier, wildplassers en soms een break-up

Feestvierders drinken tijdens het carnavalsfeest beduidend meer dan dat ze normaal gesproken doordeweeks doen. Vooral jongeren doen zich vaak tegoed aan sterke drank en shotjes, terwijl de oudere generatie vaker kiest voor bier, een glas fris of water.

Dit blijkt uit onderzoek van Feestkleding365.nl, waarbij aan ruim 2.000 respondenten werd gevraagd naar hun drinkgedrag. Aan de respondenten werd ook gevraagd naar het uitgavenpatroon tijdens carnaval, naar hun verantwoordelijkheid op de weg, of ze tijdens carnaval vaker wildplassen en of ze ooit een stukgelopen relatie aan het carnavalsfeest hebben overgehouden.
Drankgebruik tijdens carnavalsweek

Carnavalsvierders houden zich over het algemeen niet in wanneer het om alcoholconsumptie gaat. Zo laat ruim de helft (52,6%) van de respondenten weten gemiddeld meer dan 15 glazen te drinken in de carnavalsweek. Een groot verschil met de rest van het jaar. Zo gaven de meeste mensen (67,12%) aan normaal gesproken doordeweeks tussen de nul en vijf biertjes te drinken.


 

Drink je doordeweeks normaal gesproken veel alcohol, zo’n 5 glazen of meer? Dan is de kans aanzienlijk dat je ook tijdens carnaval tot het gaatje gaat #Metoeter. 97,78% van de mensen die doordeweeks meer dan 15 glazen drinken, doen precies hetzelfde in de carnavalsperiode. Ter vergelijking: van de mensen die doordeweeks tussen de 0 en 5 glazen alcohol drinken, drinkt 39,5% meer dan 15 glazen tijdens carnaval.
Uitgaven tijdens carnavalsweek

Gemiddeld geven de meeste carnavalsvierders (30,1%) tussen de 50 en 100 euro uit aan alcohol. Vooral feestvierders in de leeftijdsgroep van 21 tot 30 jaar geven veel geld uit aan drank; 35,5% van hen geeft tussen de 50 en 100 euro uit en 28,4% geeft tussen de 100 en 200 euro uit tijdens de carnavalsweek.


 

Hoe ouder men wordt, des te minder geld er wordt uitgegeven aan drank. Zo spenderen de feestvierders die ouder zijn dan 50 jaar het vaakst tussen de 0 en 25 euro aan drankjes (25,5%).
Wat wordt er gedronken tijdens carnaval


Tijdens carnaval wordt hoofdzakelijk, en niet heel verrassend, bier gedronken (61,7%). Naast bier worden er tijdens carnaval ook veel shots gedronken, zoals Flügel en Feigling (41,9%). Ook mixdrankjes, waaronder rum-cola en wodka-Red Bull, zijn vrij populair (34%).

 

Vooral jongeren van 20 jaar en jonger drinken veel shots (69,9%) en sterke drank zoals Wodka en Tequila (61,6%). Bij oudere carnavalsvierders komen shots en sterke drank bijna niet voor, maar wordt er over het algemeen wel meer bier gedronken.

Een onverwachte trend onder jongeren is de hoge consumptie van wijn. Zo drinkt 34,7% van de jongeren, waarvan het merendeel vrouwen, onder de 20 jaar één of meerdere wijntjes tijdens een carnavalsavond. Dit lijkt echter vooral bij de jongeren populair te zijn. Wanneer men ouder wordt, lijkt deze groep over te stappen op bier en andere dranken.

Cocktails vinden het minst aftrek onder de bezoekers van carnaval (8%).

Ook lokale dranken, zoals Schrobbeler, Els La Vera of Elixir d’Anvers, vinden minder aftrek onder de carnavalsvierders (10%).

In Noord-Brabant wordt de meeste sterke drank (16,2%) en mixdrankjes (29,8%) gedronken.

Limburgers houden het hoofdzakelijk bij bier (65,3%) en drinken ook verrassend veel fris en water (55,9%).

Naarmate men ouder wordt, lijkt de behoefte aan sterke drank af te nemen. Ook kiezen de ‘oudere’ feestvierders er vaker voor om water of frisdrank te bestellen. Ongeveer 59% van hen bestelt regelmatig een glas fris of water, wat een verschil van bijna 30% is ten opzichte van de jongste feestvierders.
Carnaval en dronken bestuurders

Over het algemeen zijn carnavalsvierders verantwoordelijke drinkers. 89,4% van de ondervraagden is dan ook nog nooit dronken achter het stuur gekropen. 5,8% geeft echter aan wel eens een enkele keer met een slok op achter het stuur te hebben gezeten, en 4,3% heeft wel eens bij een beschonken bestuurder in de auto gezeten. Slechts 0,42% van de ondervraagden geeft toe best regelmatig met een te hoog alcoholpromillage achter het stuur te kruipen.


 

Opvallend genoeg blijken de jongeren in dit geval het meest op hun drankgebruik te letten. Slechts 2% geeft toe wel eens in beschonken staat een auto te hebben bestuurd. Feestvierders van tussen de 30 en 40 jaar belanden het vaakst beschonken achter het stuur; ruim een op de tien (11,9%) van de respondenten is minimaal één keer dronken achter het stuur gekropen tijdens carnaval.

Op de tweede plaats staan onze zuiderburen, de Belgen, waarvan 22,3% wel eens dronken achter het stuur heeft gezeten en 4,5% een keer naast een dronken bestuurder gezeten.
Drank maakt meer kapot..

Carnaval is feest dat draait om gezelligheid, en waar veel mensen nieuwe vrienden maken of zelfs een nieuwe liefde vinden. Er lijken echter ook best veel relaties op de klippen te lopen tijdens de carnavalsweek. Ruim 5% van de ondervraagden heeft wel eens een relatie gehad die tot een einde kwam tijdens carnaval.

Van bijna 9% van de jongeren die jonger zijn dan 20 jaar is wel eens een relatie stukgelopen tijdens carnaval. Ook oudere carnavalsvierders (ouder dan 50 jaar) maken dit fenomeen opvallend vaak mee (7%). Stukgelopen relaties komen in alle carnavalsprovincies voor, waardoor het helaas niet vast is te stellen in welke provincie je relatie het veiligst is.
Wildplassen

Bij een feest met veel drank, en drukbezette (mobiele) toiletten, kun je vaak ook een groot aantal mensen verwachten dat wildplast. Toch lijkt het merendeel van de  carnavalsvierders zich te allen tijde netjes te houden als het gaat om toiletbezoek. 53,4% van de respondenten geeft aan nooit wild te plassen, zelfs niet tijdens carnaval. 30,3% zoekt af en toe een struik of steeg op, maar alleen wanneer het echt niet anders kan.


 

Het merendeel van de regelmatige wildplassers komt, ietswat voorspelbaar, uit het mannelijke kamp (30,3%). Opvallend genoeg zijn er ook een significant aantal wildplassers onder de vrouwen; zo’n 11,3% plast regelmatig of vooral tijdens carnaval wild.

Ook werden de respondenten gevraagd of ze het terecht zouden vinden als er milder zou worden opgetreden tegen wildplassers tijdens carnaval. De meningen zijn hierin erg verdeeld. Zowel bij de mannen als vrouwen vindt ongeveer de helft dat er best wat minder streng mag worden gedaan over wildplassen, terwijl de andere helft dit geen goed excuus vindt om wat vaker een oogje toe te knijpen.
Nieuwe vrienden, tradities en veel vette happen

Wat doe jij tijdens carnaval?

Carnaval draait in de eerste plaats om feestvieren: 86,5% van alle Nederlandse carnavalsvierders gaat ‘s avonds uit, en 66,2% van bezoekt één of meerdere carnavalsoptochten. Carnaval is echter méér dan enkel een feestje, want een derde van de carnavalvierders heeft tijdens carnaval vrienden gemaakt die hij of zij nog steeds regelmatig ziet. Carnaval verbroedert!
Gelderlanders kampioen feestvieren

Voor Gelderlanders is een feestje bouwen de belangrijkste reden om carnaval te vieren (93,3%). 90,7% van de Limburgers grijpt carnaval aan om een feestje te bouwen. De Brabanders blijven overigens niet ver achter met 90,2%.


 

Jongeren onder de 20 jaar feesten het meest; 94,4% begeeft zich ‘s avonds in het feestgedruis. Wanneer men ouder wordt, lijkt het gefeest wat af te nemen..


 

Wel zijn oudere carnavalsvierders meer betrokken bij de traditionele aspecten van carnaval. Zo geeft 24,5% van de 50-plussers aan dat zij carnaval vieren als onderdeel van hun cultuur en tradities, in tegenstelling tot 5,26% bij de jongeren.


 Limburgers meest fanatieke bezoekers optochten

In Limburg bekijkt 84,5% van de feestvierders carnavalspraalwagens. Brabanders bezoeken minder vaak een optocht, namelijk 68,8%. Carnavalsvierders in de leeftijdsgroep 31 tot 40 jaar bezoeken het vaakst een carnavalsoptocht, zo’n 80,3%.


 Oudere tradities vooral bestemd voor de carnavalsprovincies

De oudere tradities binnen carnaval, waaronder de vastentijd, de boerenbruiloft en het kruisje halen op woensdag, lijken vooral populair te zijn onder de oudere carnavalsvierders. 24,2% van de senioren geven aan deel te nemen aan een of meerdere van deze activiteiten.

Met name de Limburgers zien het carnaval als een groot onderdeel van hun cultureel erfgoed. 23,3% van de Limburgers geeft dan ook aan carnaval te vieren omdat het deel uitmaakt van hun cultuur en tradities. Noord-Brabanders hebben minder gevoel het culturele aspect (14%) en zien carnaval toch meer als een excuus voor een leuk feest.

Traditionele vieringen, zoals de vastentijd, de boerenbruiloft en het halen van een kruisje op woensdag, komen alleen voor binnen Noord-Brabant en Limburg, maar slechts zeer sporadisch. Zo bezoekt 5,4% nog wel eens een boerenbruiloft en gaat 4,0% op de woensdag een kruisje halen. ‘Slechts’ 2,4% doet nog aan de oorspronkelijke vastentijd.

De 50-plussers doen het vaakst aan carnavalstradities. Bijna een kwart van de senioren 24,2% doet aan de vastentijd, haalt op woensdag een kruisje of bezoekt een boerenbruiloft.Carnavalvrienden voor het leven

Tijdens carnaval worden verrassend veel nieuwe vriendschappen gesloten. 64,1% van de respondenten geeft aan tijdens carnaval wel eens nieuwe vrienden te hebben gemaakt. Mooier nog: een derde van de respondenten (33,3%) heeft zelfs goede vrienden aan carnaval overgehouden, die ze nog regelmatig zien!


 

Ga je naar carnaval om op zoek te gaan naar nieuwe vrienden? Dan heb je de hoogste slaagkans in België! 77,6% van de Belgen heeft wel eens nieuwe vrienden gemaakt tijdens het carnavalsfeest.


 

Wel neemt de kans op nieuwe vriendschap gestaag af wanneer je ouder wordt. 77,1% van de jongeren onder de 20 jaar maakt nieuwe vrienden tijdens carnaval, terwijl dat bij de ouderen 52,5% is.
Carnaval, beter dan Tinder?

Dat carnaval een sociaal evenement is, moge duidelijk zijn. Maar carnaval blijkt ook een prima plek om de liefde van je leven tegen het lijf te lopen. Zo heeft 17,1% van de feestgangers weleens een relatie overhouden aan het carnavalsfeest; een behoorlijke hoge slagingskans! Van dit percentage is 7,6% vandaag de dag nog steeds bij elkaar.

 

In Gelderland lijk je het meeste kans te lopen op een relatie na carnaval. Zo’n 21,1% van de feestvierders heeft hier een partner gevonden, in tegenstelling tot Noord-Brabant (20,0%) en Limburg (18,6%). Ook heeft Gelderland het hoogste percentage relaties waarbij de koppels nog steeds samen zijn (14,4%).
Brabanders en Limburgers houden carnaval graag voor zichzelf

De meeste carnavalsvierders (51,52%) zouden het niet erg vinden als er overal in het land een carnavalsfeest komt. Met name de jongeren doelgroep van 20 jaar of jonger staat hier erg positief tegenover.


 

Dit geldt echter niet voor de Brabanders en de Limburgers. Zo geeft 71,8% van de Limburgers en 68,4% van de Brabanders aan het juist mooi te vinden dat de traditie vooral onder de rivieren wordt gevierd.
Carnaval en eten

Tijdens carnaval wordt er beduidend vaker een snelle hap gehaald dan dat er uitgebreid wordt gedineerd. 46,0% probeert een snelle hap te vinden, terwijl 22,8% af en toe uit eten gaat.


 

De meeste mensen die uitgebreid gaan tafelen zijn wat ouder. 21,7% van de feestvierders die ouder is dan 50 jaar schuift tijdens carnaval aan in een restaurant.

Limburgers kiezen iets vaker voor een restaurant dan Brabanders. Van de Limburgers geeft 44,1% aan vaak of af en toe in een restaurant te zitten tijdens carnaval, tegenover 40% bij de Brabanders. Brabanders kiezen dan weer vaker voor de snelle hap (43%) in vergelijking met de Limburgers (39,4%).


 

De favoriete snelle hap komt van de snackbar: 42,0% van de feestvierder komt hier naartoe voor een snelle maaltijd. Belgen blijken de grootste frietkot bezoekers, 64,2% gaat hier het liefst heen voor een vette hap.

Naast een vette hap van de snackbar kiezen vooral jongeren ook vaak voor döner of shoarma als maaltijd, namelijk zo’n 23,8%. Vooral de Brabanders (13,9%) gaan graag voor een broodje döner of kapsalon; De Limburgers zijn hier minder fan van (6,3%).Carnaval en veiligheid

Carnaval staat normaal gesproken in het teken van gezelligheid, lekker eten, drinken, muziek en feest. Toch zijn er ook veel opstootjes en worden er veel strafbare feiten gepleegd. Ook voor dieven en zakkenrollers is het feest, maar dan op een hele andere manier

Geweldsincidenten

Carnaval verloopt voor het merendeel van de bezoekers vredig. Het gros (63,1%) van de carnavalsgangers heeft nog nooit een ‘agressieve situatie’ meegemaakt, zoals een vechtpartij of een beroving. Wel heeft bijna een kwart (24,3%) een vriend of vriendin die wel zo’n situatie heeft meegemaakt tijdens carnaval.


 

Vechtpartijen

Mocht er iets vervelends gebeuren in de menigte, dan gaat het meestal om vechten. 7,1% van de carnavalsvierders geeft toe wel eens in een vechtpartij te zijn beland. Bij 4,6% van de feestvierders was het geweld eenzijdig, en waren ze het slachtoffer van een agressief persoon.

Vechtpartijen lijken wel iets wat typisch onder jongere carnavalsvierders voorkomt. Met name de leeftijdsgroep 21 tot 30 jaar belandt met enige regelmaat in een opstootje (12,7%). Naarmate men ouder wordt lijken de gewelddadige incidenten gestaag af te nemen.


 

Brabanders geven opvallend vaker aan in een vechtpartij te zijn beland, of slachtoffer te zijn geweest van een gewelddadig persoon of beroving. 17,3% van de Brabanders is wel eens onderdeel of slachtoffer geweest van geweld, in tegenstelling tot ‘slechts’ 7,0% van de Limburgers.
Diefstal

Wie carnaval viert (en met name veel wil drinken) kan het beste goed op zijn of haar spullen letten. Bij ruim 1 op de 10 carnavalgangers (12,8%) is er wel eens wat gestolen tijdens carnaval.


 

Vooral jassen lijken een eenvoudig en populair item om te stelen. Bij bijna de helft van de diefstallen (49,7%) gaat het om een jas. Ander voorwerpen die veel worden gestolen zijn portemonnees (16,9%), fietsen (14,3%) en mobiele telefoons (13,0%).

Fietsendiefstal

In 2017 werden er landelijk 78.698 fietsen gestolen. Tijdens carnaval worden er opvallend vaker fietsen gestolen, laten de cijfers van de onderzochte steden en gemeenten zien. Gemiddeld is de kans op fietsendiefstal tijdens carnaval 1,9 keer groter dan dagen buiten de carnavalsperiode. In Meierijstad moeten fiets-eigenaren wel erg voorzichtig zijn tijdens carnaval. Hier is de kans op fietsendiefstal 6 keer groter tijdens de carnavalsdagen.
Zakkenrollers

Dat zakkenrollers de carnavalsperiode ook als een feestje zien, blijkt uit de cijfers*. In de onderzochte steden en gemeenten, vindt 9,8% van alle jaarlijkse zakkenrollerijen plaats tijdens de carnavalsperiode. De kans dat een zakkenroller toeslaat is 7,1 keer zo groot tijdens een carnavalsdag dan dagen buiten carnaval.

In Den Bosch maken zakkenrollers het wel erg bont. Hier vertegenwoordigt het aantal zakkenrollen tijdens carnaval 18,0% van alle gevallen van zakkenrollen. Ter indicatie: de kans dat een zakkenroller zijn slag slaat is in Den Bosch ruim 13 keer groter tijdens carnaval. In de gemeenten Breda (16,4%), Tilburg (14,8%) en Eindhoven (13,0%) vindt eveneens een hoog percentage van het jaarlijkse totaal aantal zakkenrollen plaats tijdens carnaval.


 

Ook in het aantal zakkenrollen bestonden afgelopen jaar grote verschillen. Maastricht spande al jaren de kroon wat het aantal zakkenrollen betreft. Afgelopen jaar echter niet. In 2017 daalde het Maastrichtse aantal zakkenrollen tijdens carnaval met 40,7%. Het beleid van Maastricht tegen zakkenrollers lijkt verrassend goed te werken. Waar Maastricht in 2016 het hoogste percentage zakkenrollers tijdens carnaval had (14,4%), is dit percentage in 2017 gedaald naar 9,4%.

In Venlo is juist het tegenovergestelde aan de hand. Hier is het percentage zakkenrollen tijdens carnaval 2017 fors gestegen ten opzichte van 2016. Het aantal zakkenrollerijen steeg flink met 133,0%. Hiermee laat Venlo andere gemeenten, zoals Nijmegen (+67,0%) en Tilburg (+61,0%) ver achter zich.

Boxtel, Geldrop-Mierlo en Vught zijn tot slot het meest zakkenroller-proof, zo blijkt. In de drie gemeenten werd de afgelopen drie jaar (2015, 2016 en 2017) geen een zakkenrollerij geregistreerd.
Aanranding en seksueel ongewenst contact

Ondanks een lichte daling in het aantal aanrandingen op landelijk niveau (-2,2%), werden er in 2017 toch nog 2.095 aanrandingen geregistreerd. Uit het onderzoek onder de geselecteerde gemeenten blijkt dat aanrandingen tijdens carnaval nog vaak voorkomen. De kans op een aanranding is volgens de politiecijfers 3,5 keer groter tijdens carnaval dan buiten carnaval.

Uit de data uit ons eigen onderzoek blijkt echter dat mogelijk niet alle gevallen worden gemeld bij de politie. 18 % van alle vrouwen die het onderzoek invulden gaven aan te maken te hebben gehad met ongepast seksueel gedrag.Carnaval en slaap


Meeste carnavalsgangers zijn de dag erna nog niet opgeknapt

Dat carnaval er behoorlijk in kan hakken is een bekend gegeven. Tijdens het feest wordt veel meer bier geconsumeerd dan normaal, en belandt men vaak later in bed dan gepland. Hoe gaat carnavalvierend Nederland om met de kater na carnaval?

Het merendeel van de carnavalsgangers (39%) geeft aan dat ze een dag nodig hebben om helemaal van hun carnavalskater te herstellen. Toch zijn er ook een hoop feestvierders die zich dapper houden en geen dag apart houden om bij te komen. 34% zegt namelijk de volgende dag alweer helemaal fris te zijn.

 

Toch zijn er ook carnavalsgangers die wellicht iets te hard hebben gefeest en dit moeten bekopen met een langere kater. Zo geeft 18,4% aan dat het 2 dagen kan duren voordat ze er weer helemaal bovenop zijn gekrabbeld. 5,8% houdt er al rekening mee dat carnaval destructieve gevolgen met zich meebrengt, en reserveert minstens 3 dagen om weer een beetje bij zinnen te komen.
Meeste carnavalsgangers komen aan hun slaap

Ondanks het vele gefeest, leveren carnavalsgangers niet zoveel in op het gebied van slaapduur. Zo geeft het grootste deel aan dat ze per nacht zo’n 4 tot 6 aan slaap krijgen. 35,9% gaat er zelfs helemaal niet op achteruit en slaapt de aanbevolen 6 tot 8 uur.


 

Slechts 14,6% kiest ervoor om lang door te feesten en 2 tot 4 uur te slapen. Als laatste zijn er die-hards die niks van slaap willen weten; deze 1,9% doet tussen het feesten door een ‘powernap’ van 1 of 2 uur.
Oost west thuis best

Het gros van de feestvierders (70,7%) gaat ‘s nachts gewoon huiswaarts om te slapen. 15,0% heeft voorafgaand aan carnaval al plannen gemaakt om bij een kennis te kunnen crashen. Slechts een klein aantal van de feestvierders kiest ervoor om tijdens carnaval een hotel of een Airbnb te boeken (4,8%).


 

Opvallend detail: Bijna een tiende van de feestvierders (9,4%) geeft aan geen idee te hebben waar ze blijven overnachten!