Thuiswinkel Waarborg logo

Garantie & Klachten

Feestkleding 365 biedt de goede kwaliteit voor de scherpste prijzen. Toch kan het voorkomen dat je een artikel ontvangt dat niet perfect is of dat kapot gaat nadat je dit in gebruik hebt genomen. Wij volgen bij het afhandelen van artikelklachten uiteraard de wet en de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. De hieronder getoonde garantieregelingen gelden onverminderd de rechten die je als consument hebt op basis van de wet.

Garantie

Op alles wat je bij Feestkleding 365 koopt ontvang je de wettelijk bepaalde garantie zoals afgedekt door de voorwaarden van Thuiswinkel Waarborg. Let wel: aan feestkleding en –accessoires kunnen niet dezelfde eisen worden gesteld als aan bv. vrijetijdskleding. Veel feestkleding is specifiek bedoeld voor eenmalig/beperkt gebruik en is daarom minder duurzaam en afgewerkt van karakter.

Uiteraard heeft u recht op de wettelijke garantie. Dat wil zeggen dat onze producten moeten doen wat u er redelijkerwijs van mag verwachten en geen gebreken mag vertonen anders dan die bij normaal gebruik tijdens de normale levensduur zouden optreden.

Klachten

Voor het aanmelden van een klacht over een product of onze dienstverlening geldt een andere procedure dan voor retourneren van artikelen. Wij verzoeken je om de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden, aan ons kenbaar te maken. Dit kan telefonisch (elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur, +31 (0)85-2731941 of per e-mail (info@feestkleding365.nl).

We reageren zo spoedig mogelijk op je klacht en zullen, in overleg met jou, het probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Indien je de klacht per e-mail aan ons kenbaar maakt, verzoeken wij je bestelnummer en telefoonnummer te vermelden zodat wij contact met je op kunnen nemen. We hanteren een maximum reactietermijn van 7 dagen.

De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

 • beschadiging door opzet, of door nalatigheid
 • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
 • normale slijtage
 • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
 • Indien wij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencomissie Thuiswinkel via www.sgc.nl.

  Herroepingsrecht

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het modelformulier kunt u hier downloaden (WORD). Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

  Bezig met laden...